Zorgverzekering en het eigen risico

Over de zorgverzekering raken we naar alle waarschijnlijkheid nooit uitgesproken. Is het niet de premie, dan zijn het wel de voorwaarden of de inhoud van de zorgverzekering die het onderwerp van het gesprek zijn. Op zich is dit ook niet heel verwonderlijk te noemen. We zijn namelijk verplicht, vanaf 18 jaar oud, om een basis zorgverzekering af te sluiten en bij een verplichting wil je wel weten waar je aan toe bent. Daarnaast is de verwachting dat , net als de afgelopen jaren, de premie voor de basis zorgverzekering ook de komende jaren verder zal stijgen.

Zorgverzekering en het eigen risico

Onlosmakelijk verbonden met de basiszorgverzekering is het eigen risico. Dit eigen risico is in het leven geroepen om de maandelijkse premie van de zorgverzekering betaalbaar te houden. Zoals de basiszorgverzekering verplicht is gesteld, zo is ook het eigen risico een verplichting die van overheidswege is opgelegd. Ook de hoogte van het eigen risico wordt bepaald door de overheid en deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Vanaf de invoering ervan is de hoogte van het eigen risico jaarlijks toegenomen. Uitzondering is het jaar 2017, waarin de hoogte van het eigen risico voor het eerst gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

In de praktijk werkt het eigen risico als volgt. Normaal gesproken kun je voor een groot aantal medische zaken rekenen op een vergoeding vanuit de basisverzekering. Voordat je echter aanspraak kunt maken op een vergoeding zal je eerst het eigen risico zelf moeten betalen. Met andere woorden, eerst zelf betalen voordat je ├╝berhaupt recht heb op vergoeding. Het eigen risico is overigens alleen van toepassing op de basisverzekering en niet bij de aanvullende zorgverzekering. In een aantal gevallen doet het eigen risico niet ter zake. Voorbeelden van dit soort gevallen zijn:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Kosten voor de tandarts, mits je jonger bent dan 18 jaar
  • Wijkverpleging
  • Kosten voor kraamzorg en verloskundige hulp

Naast het verplichte eigen risico is er ook nog het zogenaamde vrijwillige eigen risico. Je kunt er namelijk voor kiezen om het verplichte eigen risico in stappen van honderd euro te verhogen (max. vijfhonderd euro). Voordeel hiervan is dat de maandelijkse premie voor jouw basisverzekering omlaag gaat. Het nadeel dat hier tegenover staat is dat wanneer je onverhoopt toch aanspraak moet maken op jouw zorgverzekering je eerst een flink bedrag zelf zal moeten betalen.

Save